Chào mừng đến với trang thông tin Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Phú Yên
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu: 
Người ký: 
Nội dung trích dẫn: 
Loại văn bản:    
Loại văn bản: Văn bản của trung ương
Số hiệu: 08/VBHN-BCT
Ngày ban hành: 23/01/2014
Ngày có hiệu lực: 23/01/2014
Người ký: Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng
Nội dung trích dẫn: Nghị định quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại
Nội dung chi tiết:
Tập tin văn bản: 1515-_08-VBHN-BCT.pdf
 1515-_08-VBHN-BCT.pdf