Chào mừng đến với trang thông tin Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Phú Yên

DN FDI được mở tài khoản vốn bằng ngoại tệ và VND

Thông tư 19/2014/TT-NHNN về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam vừa cho phép doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và nhà đầu tư nước ngoài được mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ và VND.

Theo quy định trước đây, doanh nghiệp FDI và nhà đầu tư nước ngoài chỉ được mở tài khoàn ngoại tệ

Theo quy định trước đây, doanh nghiệp FDI và nhà đầu tư nước ngoài chỉ được mở tài khoàn ngoại tệ

Ngày 11/8/2014, Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 19/2014/TT-NHNN về quản lý ngoại hối đối với hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam. Thông tư có hiệu lực từ ngày 25/9/2014. Theo đó, nhà đầu tư nước ngoài, nhà đầu tư Việt Nam trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được góp vốn đầu tư bằng ngoại tệ, hoặc bằng đồng Việt Nam theo mức vốn đầu tư tại Giấy chứng nhận đầu tư.


Doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh được mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng ngoại tệ và bằng VND tại một ngân hàng được phép thực hiện các giao dịch quy định tại thông tư này. Đây là một bước tiến quan trọng so với trước đây, khi các quy định trước yêu cầu tài khoản vốn đầu tư trực tiếp phải là tài khoản ngoại tệ.


Trong trường hợp thực hiện các khoản vay nước ngoài mà đồng tiền đi vay không tương ứng đồng tiền mà doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài sử dụng để mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài được mở thêm tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bằng loại đồng tiền đi vay tại ngân hàng được phép nơi đã mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.


Trường hợp có nhu cầu mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp tại một ngân hàng được phép khác, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phải đóng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp đã mở, chuyển toàn bộ số dư trên tài khoản này sang tài khoản mới.


Việc góp vốn đầu tư bằng tiền của nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư Việt Nam trong doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài phải được thực hiện thông qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản vốn đầu tư trực tiếp. Trong trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh muốn mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp tại một ngân hàng được phép khác, thì phải đóng tài khoản vốn đầu tư trực tiếp đã mở, chuyển toàn bộ số dư trên tài khoản này sang tài khoản mới.


Theo Thông tư 19/2014/TT-NHNN, nhà đầu tư nước ngoài được phép sử dụng các nguồn thu hợp pháp bằng VND và ngoại tệ thu được từ hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam để thực hiện hoạt động tái đầu tư tại Việt Nam.


Nhà đầu tư nước ngoài được phép chuyển ra nước ngoài số vốn đầu tư trực tiếp đã mang vào Việt Nam, số tiền gốc, lãi và chi phí vay nước ngoài, lợi nhuận và các nguồn thu hợp pháp liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp tại Việt Nam thông qua tài khoản vốn đầu tư trực tiếp.


Thông tư 19/2014/TT-NHNN cũng quy định doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và nhà đầu tư nước ngoài phải: kê khai nội dung giao dịch thu, chi liên quan đến giao dịch của tài khoản đầu tư trực tiếp; xuất trình hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của tổ chức tín dụng được phép; tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư và các quy định hiện hành về quản lý ngoại hối.


Nhìn chung, Thông tư 19/2014/TT-NHNN đã giải quyết được một số vấn đề phát sinh trong thời gian qua và được kỳ vọng sẽ phần nào hỗ trợ các hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài, vốn đóng góp 35,4% tổng vốn đầu tư của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2014.


Hương Giang (Baodautu.vn)


 

Các bài viết liên quan:


    Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in E:\inetpub\vhosts\pyitc.vn\subdomains\iitt\httpdocs\include\contents.php on line 160