Chào mừng đến với trang thông tin Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Phú Yên

Danh mục các dự án gọi vốn đầu tư vào lĩnh vực Nông - Thủy sản của tỉnh Phú Yên (Giai đoạn 2014 - 2020)

I. Thu mua, chế biến và xuất khẩu cá ngừ đại dương:

1. Địa điểm đầu tư: TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

2. Năng suất: dự kiến 2.000-3.000 tấn cá ngừ/năm.

3. Vốn đầu tư dự kiến: khoảng 40 tỷ đồng.

4. Hình thức đầu tư: 100% vốn nhà đầu tư; hoặc Liên doanh nhà đầu tư trong và ngoài nước.

5. Mục tiêu đầu tư: Thu mua, chế biến và xuất khẩu cá ngừ đại dương. Hướng dẫn cho ngư dân địa phương đánh bắt, xử lý và chế biến cá ngừ. Ổn định giá thu mua cá ngừ nhằm đem lại hiệu quả cho ngư dân địa phương. Đồng thời, xây dựng thương hiệu cá ngừ Phú Yên.

6. Thời gian hoạt động của dự án: 50 năm.

7. Chính sách thuế đối với dự án:

- Giá thuê đất và thời gian miễn giảm: Theo Nghị định 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Nghị định 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 về sửa đổi , bổ sung một số điều của Nghị định 142/2005/NĐ-CP; Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ về Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Hằng năm, UBND tỉnh Phú Yên ban hành Bảng giá thuê đất.

- Thuế thu nhập doanh nghiệp và miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp:

+ Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp: Theo Điều 15 Nghị định 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

+ Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp: Theo Điều 16 Nghị định 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Các ưu đãi khác: Theo quy định của pháp luật.

 

II. Đầu tư xây dựng các Trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá:

1. Địa điểm đầu tư: Thị xã Sông Cầu và TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

2. Diện tích: 10 ha, đáp ứng cho 1.000 tàu.

3. Vốn đầu tư dự kiến: khoảng 200 tỷ đồng.

4. Hình thức đầu tư: 100% vốn nhà đầu tư; hoặc Hợp tác giữa nhà đầu tư và Nhà nước; hoặc Liên doanh nhà đầu tư trong và ngoài nước.

5. Mục tiêu đầu tư: Hình thành nơi tiếp nhận, thu mua, sơ chế, bảo quản và phân phối tiêu thụ sản phẩm hải sản đánh bắt của lực lượng đánh bắt hải sản Phú Yên và các tỉnh lân cận, đặc biệt là lực lượng tàu đánh bắt cá ngừ đại dương xuất khẩu. Cung ứng các dịch vụ hậu cần nghề cá như: nhiên liệu, nước đá, nước ngọt, lương thực, thực phẩm, ngư lưới cụ, sữa chữa, đóng mới, v.v… cho tàu thuyền. Kích thích phát triển lực lượng tàu thuyền đánh bắt xa bờ, nhờ đó góp phần bảo vệ an ninh, chủ quyền vùng biển – hải đảo và là nơi đáp ứng một phần nhu cầu tránh trú bão cho tàu thuyền hoạt động trong vùng.

6. Thời gian hoạt động của dự án: 50 năm.

7. Chính sách thuế đối với dự án:

- Giá thuê đất và thời gian miễn giảm: Theo Nghị định 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Nghị định 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 về sửa đổi , bổ sung một số điều của Nghị định 142/2005/NĐ-CP; Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ về Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Hằng năm, UBND tỉnh Phú Yên ban hành Bảng giá thuê đất.

- Thuế thu nhập doanh nghiệp và miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp:

+ Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp: Theo Điều 15 Nghị định 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

+ Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp: Theo Điều 16 Nghị định 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Các ưu đãi khác: Theo quy định của pháp luật.


III. Đầu tư phát triển vùng sản xuất muối tập trung:

1. Địa điểm đầu tư: Thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên.

2. Diện tích: 270ha.

3. Vốn đầu tư dự kiến: khoảng 400 tỷ đồng.

4. Hình thức đầu tư: 100% vốn nhà đầu tư; hoặc Hợp tác giữa nhà đầu tư và Nhà nước; hoặc Liên doanh nhà đầu tư trong và ngoài nước.

5. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng vùng sản xuất muối tập trung, kết hợp với nuôi trồng thủy sản tại thôn Trung Trinh, xã Xuân Phương và Lệ Uyên Đông, phường Xuân Yên. Gọi vốn đầu tư thay đổi công nghệ sản xuất muối tiên tiến cho năng suất chất lượng cao, các dự án đầu tư nhà máy chế biến muối,...

6. Thời gian hoạt động của dự án: 50 năm.

7. Chính sách thuế đối với dự án:

- Giá thuê đất và thời gian miễn giảm: Theo Nghị định 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Nghị định 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 về sửa đổi , bổ sung một số điều của Nghị định 142/2005/NĐ-CP; Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ về Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Hằng năm, UBND tỉnh Phú Yên ban hành Bảng giá thuê đất.

- Thuế thu nhập doanh nghiệp và miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp:

+ Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp: Theo Điều 15 Nghị định 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

+ Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp: Theo Điều 16 Nghị định 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Các ưu đãi khác: Theo quy định của pháp luật.


IV. Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao:

1. Địa điểm đầu tư: xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên.

2. Diện tích: 1.080ha. Trong đó: Đất nông nghiệp: 908,12ha; đất phi nông nghiệp: 105,57ha; đất chưa sử dụng: 66,31ha.

3. Vốn đầu tư dự kiến: khoảng 4.300 tỷ đồng.

4. Hình thức đầu tư: 100% vốn nhà đầu tư; hoặc Hợp tác giữa nhà đầu tư và Nhà nước; hoặc Liên doanh nhà đầu tư trong và ngoài nước.

5. Mục tiêu đầu tư: Hình thành Trung tâm nông nghiệp công nghệ cao với nòng cốt là các doanh nghiệp và các tổ chức khoa học, công nghệ, đào tạo, huấn luyện, chuyển giao, ứng dụng công nghệ cao và cung cấp các dịch vụ thực nghiệm để phục vụ nông nghiệp của Tỉnh và vùng Duyên hải Nam Trung bộ. Trong đó, kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực nuôi thủy sản nước ngọt, gồm: sản xuất giống chất lượng cao, nuôi thủy sản hồ chứa Lỗ Chài 1 và 2.

6. Thời gian hoạt động của dự án: 50 năm.

7. Chính sách thuế đối với dự án:

- Giá thuê đất và thời gian miễn giảm: Theo Nghị định 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; Nghị định 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 về sửa đổi , bổ sung một số điều của Nghị định 142/2005/NĐ-CP; Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ về Quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Hằng năm, UBND tỉnh Phú Yên ban hành Bảng giá thuê đất.

- Thuế thu nhập doanh nghiệp và miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp:

+ Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp: Theo Điều 15 Nghị định 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

+ Miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp: Theo Điều 16 Nghị định 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

- Các ưu đãi khác: Theo quy định của pháp luật.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thông tin chi tiết liên hệ: Trung Tâm xúc tiến đầu tư Phú Yên.
Add: 2A Điện Biên Phủ, Phường 7, TP Tuy Hòa – Phú Yên
Tel: 057- 3843006057- 3843006 Fax: 057- 3843005
Email: ipcphuyen@gmail.com
Website: http;//www.ipcphuyen.gov.vnFree via Skype

 


 

Các bài viết liên quan:


    Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in E:\inetpub\vhosts\pyitc.vn\subdomains\iitt\httpdocs\include\contents.php on line 160